Saturday, February 15, 2014

KONKURS :: COMPETITION :: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU „STARA TRADYCJA”!


FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ NA:http://www.festivalmazurki.pl/

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków - kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.
10 finalistów konkursu weźmie udział w koncercie finałowym Starej Tradycji podczas festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie, 22 kwietnia 2014. Laureatów wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa muzycznego.
Konkurs „Stara Tradycja” organizowany jest przez Fundację „Wszystkie Mazurki Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

* WELCOME TO THE IV EDITION OF THE "OLD TRADITION"!

FORMS ARE AVAILABLE AT: http://www.festivalmazurki.pl/

The competition is open to young musicians, singers and bands and is an opportunity for the presentation skills and singing grown on the sources of Polish folk music. The aim of the competition is to promote young musicians and singers - country music followers of specific regions Polish (contemporary or historical) and the search for formulas to the presence of the artist in contemporary culture.
10 finalists will take part in the final concert of the Old Tradition during the festival "All the World's Mazurkas" in Warsaw, April 22, 2014. Laureates will select a jury of experts, musicians and researchers living musical heritage.
Competition "Old Tradition" is organized by the Foundation "Mazurkas of the World" at the Festival "Mazurkas of the World."


facebook event page


No comments:

Post a Comment