Wednesday, February 5, 2014

21-27 APRIL; WARSAW, POLAND: Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" 2014

"Mazurkas of the World" Festival 2014

"ZAPRASZAMY NA TARGOWISKO INSTRUMENTÓW 26 04 2014 - Wszystkie Mazurki Świata 2014" -
next Instrument Fair - Warsaw, Poland 26 - 04 - 2014
INSTRUMENT MAKERS - WANTED! // TWÓRCY INSTRUMENTÓW - POSZUKIWANi!
WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA 2014 -http://www.festivalmazurki.pl/
ZGŁOSZENIA - piotr.piszczatowski@festivalmazurki.pl
fot: Tomek Tarnowski http://zakochajsiewwarszawie.pl/
http://www.festivalmazurki.pl/targowisko
music: Piotr i Jan Gaca


AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  IV EDYCJI KONKURSU „STARA TRADYCJA”! *
Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków - kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.
10 finalistów konkursu weźmie udział w koncercie finałowym Starej Tradycji podczas festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie, 22 kwietnia 2014. Laureatów wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa muzycznego.
Konkurs „Stara Tradycja” organizowany jest przez Fundację „Wszystkie Mazurki Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

WELCOME TO THE IV EDITION OF THE "OLD TRADITION"! 

The competition is open to young musicians, singers and bands and is an opportunity for the presentation skills and singing grown on the sources of Polish folk music. The aim of the competition is to promote young musicians and singers - country music followers of specific regions Polish (contemporary or historical) and the search for formulas to the presence of the artist in contemporary culture. 

10 finalists will take part in the final concert of the Old Tradition during the festival "All the World's Mazurkas" in Warsaw, April 22, 2014. Laureates will select a jury of experts, musicians and researchers living musical heritage. 

Competition "Old Tradition" is organized by the Foundation "Mazurkas of the World" at the Festival "Mazurkas of the World."

-----------------------------------------------------------------
21-27 APRIL; WARSAW, POLAND: Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" 2014
- RZECZPOSPOLITA KOLBERGA :: ZAPRASZAMY!
- WELCOME! "Mazurkas of the World" Festival 2014 - The Oskar Kolberg's Republic

Post by The Hurdy Gurdy Weekly • #HGWeekly on facebook

-----------------------------------------------------------------
Podczas tegorocznego festiwalu, zatytułowanego RZECZPOSPOLITA KOLBERGA, zaprezentujemy cztery specjalnie przygotowane koncerty ilustrujące obszar dokumentacji Kolberga. Dziewiętnastowieczną Rzeczpospolitą podzieliliśmy na cztery części, odpowiadające czterem kierunkom świata i każdy koncert poświęcony będzie jednej z nich. Koncerty będą miały odrębny charakter, ale łączyć je będzie zasada, że w miarę możliwości zaproszeni będą wykonawcy wiejscy, tj. naturalni kontynuatorzy lokalnych tradycji muzycznych. Oprócz nich pojawią się również wykonawcy rekonstruujący muzykę i tańce z danych regionów. Pojawią się też specjalnie na festiwal przygotowane projekty opracowane na podstawie nagrań archiwalnych i zapisów Kolberga.

Koncerty uzupełnione będą, jak co roku, Nocą Tańca, podczas której do tańca zagrają zarówno wiejscy muzykanci jak i ich uczniowie, Targowiskiem Instrumentów, na którym można będzie przyjrzeć się instrumentom a także dawnym technikom ich tworzenia i oczywiście - warsztatami.

================================================
"Mazurkas of the World" Festival 2014 - The Oskar Kolberg's Republic

The 2014 edition of Mazurkas of the World Festival, named: THE OSKAR KOLBERG'S REPULIC, will feature four unique concerts illustrating the vast area of Kolberg's documentation. We have divided the nineteenth century Poland into four parts, corresponding with four cardinal directions: each concert is decicated to one. Every concert will be different, but all will follow a certain rule: wherever possible, we will invite both village musicians, who organically follow their local music traditions, and musicians who reconstruct music and dances from certain regions. There will be also place for special projects, based on archive recordings and Kolberg's notations, prepared especially for the festival.

Like in past years, the concerts will be accompanied by the Dance Night, with village musicians and their students playing for dance, the Instrument Fair, offering an opportunity to see instruments and old-times techniques of constructing them, and - of course - workshops.

================================================


festivalmazurki (facebook)

http://www.festivalmazurki.pl
http://www.youtube.com/user/festivalmazurki
http://www.myspace.com/festivalmazurki
http://www.picasaweb.google.com/foto.festivalmazurki
http://www.lastfm.pl/event/1467646+Wszystkie+Mazurki+%C5%9Awiatasee also

No comments:

Post a Comment