Thursday, May 28, 2015

Folkmusiker mot rasism (Folk Musicans Against Racism) | Stockholm Folk Festival 2015
fmr-full

fmr-banner
Land: Sverige
Genre: Allspel under ledning av Folkmusiker mot rasism
Festivalinfo: Lördag, Borggården
Noterna för årets allspelslåtar kommer att publiceras här så fort repertoaren är klar.
Tidigare uppträdanden på Stockholm Folk Festival:
Följ Folkmusiker mot rasism: *
wwwfbspotify
Biljetter
Folkmusiker mot rasism | Stockholm Folk Festival 2015


Biografi
Folkmusiker mot rasism är ett rörligt nätverk som skapas av spelmän, folkdansare, arrangörer, hembygdsvurmare, lyssnare, slöjdare, forskare och folkdräktsbärare som samlats i en gemensam vilja: Vi vill inte att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt paraply, där alla utövare och älskare av svensk folkkultur blir ofrivilligt utnämnda till supportrar av en nationalistisk och främlingsfientlig kultursyn.
Vi vill att kultur som lyfts fram ska visa på bredd. Vi vill att folkkultur ska vara det det är – kultur av folk. Inte symboler som används enbart för att illustrera det gamla Sverige eller som en främlingsfientlig propaganda. Vi säger: Hembygden tillhör oss alla. Vi tycker: Folkkultur är inte statisk. Den rör sig hela tiden. Folkkultur är en allemansrätt!
FMF har sedan starten 2010 anordnat en mängd manifestationer runt om i Sverige, skrivit debattartiklar, medverkat i paneldiskussioner, arbetat kulturpolitiskt och organiserat utövare inom folkkultur i Sverige i en gemensam kamp mot rasism och främlingsfientlighet. **

* Country: Sweden
Genre: allspel under the leadership of the People Musicians Against Racism
Festival info: Saturday, Borggården
The notes for the year allspel songs will be published here as soon as the repertoire is complete.
Past performances at the Stockholm Folk Festival:

Follow Folk Musicians Against Racism:

** Folk Musicians Against Racism is a moving network created by musicians, folk dancers, organizers, hembygdsvurmare, listeners, craftsmen, scientists and costume bearers gathered in a common desire: We do not want folk culture is jammed during a nationalist umbrella, where all practitioners and lovers of Swedish folk culture becomes involuntarily appointed to the supporters of a nationalist and xenophobic cultural perspective.
We want culture highlighted to show the width. We want folk culture will be the it is - the culture of the people. Not symbols used merely to illustrate the old Sweden or as a xenophobic. We say: Hembygden belongs to us all. We think: Folklore is not static. It moves all the time. Folk culture is an everyman's right!
MFD has since 2010 organized a variety of demonstrations around Sweden, wrote opinion articles, participated in panel discussions, working in cultural and organized practitioners in the folk culture of Sweden in a common struggle against racism and xenophobia.

No comments:

Post a Comment