Wednesday, February 26, 2014

7-9 MARCH; AMERSFOORT, NL: SVN Spelen en zingen door West-Europa - "Playing and singing western Europe"By Stichting Volksmuziek Nederland
https://www.facebook.com/events/395420100603508/

Vrijdag 7 t/m 9 Maart 2014 (english below) *

Voor instrumentalisten en zangers

Dit weekend is een samenvoeging van de weekends Lage Landen en Internationaal Samenspel. Als tegenhanger van het weekend Venster op het Oosten in het najaar gaan we dit weekend ons bezig houden met muziek uit West Europa. Voor elke windstreek is er een workshop en ook aan onze eigen streek is gedacht, muziek uit de Lage Landen.

Voor de zangworkshop maken we zo’n beetje een reis door alle windstreken. Het plezier in samen spelen en zingen staat in dit weekend voorop en is niet zozeer bedoeld om je vaardigheid te verbeteren maar om kennis te nemen van de verschillende aspecten van de muziek uit de verschillende windstreken. Daarom is het belangrijk dat je thuis bent op je instrument en voor de zangers geldt enige zangervaring. Het belooft een gezellig maar ook leerzaam weekend te worden. Ik verwacht veel belangstelling voor dit weekend. Het is daarom raadzaam ook een tweede keus op te geven.

Tot ziens in maart,
Arnold. (Penningmeester SVN)

• Muziek uit de Lage Landen, docent René Meeuws
• Muziek uit het Noorden (Scandinavië), docente Els Doekes
• Muziek uit het Zuiden (met o.a. Baskische- en Sefardische muziek), docent Michiel Ockeloen
• Muziek uit het Westen (Britse eilanden), docent Erik de Jong
• Zingen door West-Europa, docent Jules Bart

Voor informatie en inschrijving:http://volksmuziek.nl/index.php?id=234

* Friday 7 t / 9 March 2014

For instrumentalists and singers

This weekend is a combination of weekends Low Countries and International Teamwork . As a counterpart of the weekend Window on the East in the autumn we are going this weekend and come up with music from Western Europe . For every wind , there is a workshop and also to our own region is thought music from the Low Countries .

For the singing workshop we pretty much make a journey through all corners . The fun in playing and singing together is paramount in this weekend and is not meant to improve your skills, but to take note of the different aspects of music from different corners of the world knowledge. Therefore it is important that you are at home on your instrument and the singers applies only singing experience . It promises to be a fun and educational experience to weekend . I expect a lot of interest for this weekend . It is therefore recommended that a second choice to give up.

See you in March ,
Arnold . ( Treasurer SVN )

• Music from the Low Countries , Professor René Meeuws **
• Music from the North ( Scandinavia) , teacher Els Doekes
• Music from the South (with Basque and Sephardic music) , Professor Michael Ockeloen
• Music from the West ( British Isles ) , Professor Erik de Jong
• Singing by Western Europe , Professor Jules Bart

For information and registration:http://volksmuziek.nl/index.php?id=234

Stichting Volksmuziek Nederland
http://volksmuziek.nl/
https://www.facebook.com/stichtingvolksmuzieknederland

** Professor René Meeuws - instruction for hurdy gurdy / draailier


No comments:

Post a Comment