Wednesday, February 20, 2019

#HGWeekly is being retired!hi, all! – it looks like i will retire from the publishing scene. more on that later ;)
do not fear, the Marketplace will not be going away!
best wishes!

Wednesday, January 9, 2019

on sabbatical… now retiring!hi all. i have ended up taking an unplanned sabbatical. sorry for not getting back on any comments, etc.
now it is looking like i will retire from the publishing scene. more on that later ;)
do not fear, the Marketplace will not be going away!
best wishes!Saturday, December 29, 2018

art ::: "Grazas a Maria Fraguela polo modelo para o obradoiro de pintura que fixeron os nenos despois" | Planeta Zanfona | photos from a workshop at Centro Cívico de Canido, Compostela


"Grazas a Maria Fraguela polo modelo para o obradoiro de pintura que fixeron os nenos despois"
("Thanks to Maria Fraguela by the model for the painting workshop that children did later")

found on Planeta Zanfona (Facebook group)

original post by Oscar Fernández on December 22 (English below*)–
Os protagonistas de esta foto, ademáis dos que saen nela, son moitos e teriamos que ir moi atás no tempo e coller un mapa mui grande con moitos nomes de paises para relatar cando, onde viviron, e o que fixeron polos que viñamos atrás.
O Sábado pasado no Centro Cívico de Canido, en Ferrol, xuntáronse para facer un obradoiro Antía e Antón de Mos, Xan de Compostela, Abel de Moraña e, Manuela, Alicia, Xan, Iago, e Tomás de Narón, con outro non tan neno: Gutier Alvarez . 
Gutier foi Inmenso cos rapaces: fixeron bandas sonoras, inventaron modos e escalas sorprendentes, tocaron música de piratas… tamén o foi pola noite en Narón acompañando a Xabier Diaz e Adufeiras. No obradoiro de zanfona para adultos do domingo falounos de conceptos mui interesantes e achegounos músicas que non coñeciámos. 
¡Pintamos Meninas tocando a zanfona!
Mando tamén agradecementos a  Sergio de la Ossa (aprendimos por fin que ler e escribir música é divertido), aos Zanfoneir@s de Narón , aos pais e aos profesores de Zanfona dos pícaros (Germán Díaz, Suso Baamonde, Jose VarelaVítor Soto), a Roberto do Centro Cívico de Canido… e aquí paro. Porque como digo antes, conseguir esta esta foto e o momento máxico que representa é un logro dos que saen nela e de moita, moitísima xente máis.


google translate –

The protagonists of this photo, apart from those who leave in it, are many and we would have to go very far in time and take a big map with many names of countries to tell when, where they lived, and what they did for those who came back.

Last Saturday at the Civic Center of Canido, in Ferrol, they joined to make a workshop Antía and Antón de Mos, Xan de Compostela, Abel de Moraña and, Manuela, Alicia, Xan, Iago, and Tomás de Narón, with another not so child : Gutier Alvarez.

Gutier was immense with the guys: they made soundtracks, invented amazing modes and scales, played pirate music ... it was also at night in Narón accompanied by Xabier Diaz and Adufeiras. In the workshop for adults on Sundays, he spoke of interesting concepts and provided us with songs that we did not know.

We painted Meninas playing the zanfona!

I also thank Sergio de la Ossa (we have learned that read and write music is fun), Naran Zanfoneir @ ​​s, parents and teachers of Zanfona de los Niños (Germán Díaz, Suso Baamonde, Jose Varela, Vítor Soto) , Roberto of the Civic Center of Canido ... and here I stop. Because as I say before, getting this this photo and the magic moment it represents is an achievement of those who come out in it and a lot, many more people.