Saturday, June 17, 2017

Avanze da Zona da Zanfona en Rianxo – Folque
Zona da Zanfona! 
7-9 July; Compostella, Galicia, ES 

(English below)*

Avanze da Zona da Zanfona en Rianxo
– O Encontro Internacional Zona da Zanfona cumpre trece anos nesta edición de 2017. A cita transladada ao verán de Arousa os vindeiros 7, 8 e 9 de xullo en Rianxo con concertos, curso, palco aberto e convivio para zanfonistas e público xeral . Este programa camiña cara a maioría de idade (oito anos en Narón e xa cinco en Rianxo) e preséntase coma a palestra máis importante deste instrumento na Península Ibérica con concertos, palestras, presentacións, cursos intensivos de mestres internacionais, concentracións de músicos, bailes e accións de divulgación do instrumento. Por Narón e Rianxo teñen pasado os mellores tocadores de Europa. Consolidado como referente deste instrumento milenario. A repercusión destas xornadas chega a unha grande parte do público interesado neste tipo de músicas, atrae a iniciados e a curiosos e é un revulsivo para a vida cultural da vila cando se celebra así como a proxección internacional dos vídeos gravados e material recollido nas xorndas.

ACentral Folque (Facebook)

Avanze da Zona da Zanfona en Rianxo – Folque


Curso para músicos iniciados na Zona da Zanfona con dous mestres vindos dos Estados Unidos. Será unha sesión con cada un en xornada matutina (RT.Taylor) e vespertina (Brian McCoy). O obxectivo é recibir maxisterio de dúas visións moi particulares do instrumento, unha do veterán tocador de California R.T.Taylor, introductor da zanfona nos USA e outra do novo tocador de Ohio, Brian MacCoy, un dos xovens valores americanos cunha perspectiva moi contemporánea e aberta da zanfona e as súas posibilidades.
Curso con  R.T. Taylor: “Bal Folk Tunes”
Curso con Brian McCoy: “Study Tune No.__”


* google translate:

Advances of the Zanfona Zone in Rianxo
- The International Meeting of the Zanfona Zone is thirteen years old in this edition of 2017. The appointment will be transferred to the summer of Arousa on July 7th, 8th and 9th in Rianxo with concerts, course, open and convivial box for zanfonistas and the general public. This program walks towards the majority of age (eight years at Narón and five at Rianxo) and it is presented as the most important venue for this instrument in the Iberian Peninsula with concerts, talks, presentations, intensive international masters courses, concentrations of musicians, dances and Actions of disclosure of the instrument. By Narón and Rianxo they have passed the best dressers in Europe. Consolidated as a reference for this millennial instrument. The impact of these days comes to a large part of the public interested in this type of music, attracts initiates and the curious and is a revulsive for the cultural life of the city when it is celebrated as well as the international projection of recorded videos and material collected on the tournaments.


Course for musicians started in Zanfona Zone with two teachers from the United States. There will be a session with each one in morning shift (RT.Taylor) and afternoon (Brian McCoy). The goal is to receive a lecture from two very particular visions of the instrument, one of California's veteran dresser RTTaylor, introducer of the zanfona in the USA and another of the new Ohio dresser, Brian MacCoy, one of the young American values with a very contemporary and open perspective Zanfona and its possibilities.


No comments:

Post a Comment