Thursday, August 6, 2015

16 AUGUST; Eindohven, NL: Draailierworkshop Dominique Forges @ Parkfest(english below)*
in het weekend van 16 augustus is  Dominique Forges in Eindhoven voor een concert met BandaBéro op het Parkfest festival. Deze unieke kans heeft de Stichting aangegrepen om samen met dit festival een interessante workshop voor (ver)gevorderde draailierspelers met Forges te organiseren. Deelnemers aan deze workshop hebben ook toegang tot de festivaldag waar hij speelt.
In verband met de soundcheck van BandaBéro voor hun concert die avond, zal de workshop tot 15:00 duren. We vragen begrip voor dit vroege einde, maar daarom beginnen we ook op tijd. Dit is gedeeltelijk afhankelijk van de logistiek van het festival.
Dominique Forges behoeft weinig introductie. Met recht kunnen we stellen dat hij tot de internationale top van draailierspelers behoort en heeft hij zijn stempel op de Franse volksmuziek gezet. Zo schreef hij de sessiekraker 'La Sansonette'. Hij is naast een zeer begaafde muzikant, ook een voortreffelijke docent en draailier didacticus, waar gevorderde draailierspelers zeker iets van kunnen leren.

Muzikale compositie en de leiding van groepen '
La Compagnie Berot' en l’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers(AMTCN). Daarnaast is hij hoofd van de traditionele muziek afdeling binnen het Conservatorium van Nevers (Fr)... (meer)

* (google translate): on the weekend of August 16 Dominique Forges in Eindhoven for a concert with BandaBéro on the Park Fest festival. This unique opportunity is seized to the Foundation together with the festival organizing an interesting workshop for (far) advanced hurdy gurdy players Forges. Workshop participants also have access to the festival where he plays.
In connection with the soundcheck of BandaBéro for their concert that night, the workshop will last until 15:00. We ask for understanding this early end, but that's why we start on time. This is partly dependent on the logistics of the festival.

Dominique Forges needs little introduction. By law, we can say that he belongs to the international top of hurdy-gurdy player and he has put his stamp on the French folk music. He wrote the session cracker 'La Sansonette. He is not only a very talented musician, also an excellent teacher and didactic hurdy gurdy, hurdy gurdy where advanced players can certainly learn something.

Musical composition and leadership of groups 'La Compagnie BEROT' and l'Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers (AMTCN). He is head of the traditional music department at the Conservatory of Nevers (Fr) ... (more)


16 augustus: Workshop Dominique Forges op Parkfest | Stichting Draailier en Doedelzak.

Facebook event page
'La Compagnie Berot' will perform on Sunday!

No comments:

Post a Comment