Wednesday, December 14, 2016

▶ Anxo Pintos Master Class Hurdy Gurdy @ XII Encontro Internacional Zona da Zanfona de Rianxo



Anxo Pintos Master Class Hurdy gurdy - YouTube
Published on Dec 14, 2016 by 
   
 Master class con Anxo Pintos para o XII Encontro Internacional Zona da Zanfona de Rianxo organizado por aCentral Folque.
Recursos, ornamentación, articulación, modos, escalas... *

* google translate: 
Master class with Anxo Pintos for the XII International Meeting Zone Gurdy Rianxo organized by aCentral Folque.
Features, ornamentation, articulation, modes, scales, ...


Vídeo con Anxo Pintos no XII ZdZ ** 
anxopintosmasterclassSubimos un novo vídeo á FolqueTV que gravamos no último Encontro Zona da Zanfona de Rianxo o pasado 30 de xullo de 2016 durante o curso que impartiu o mestre Anxo Pintos. Un resumo dalgúns dos contidos da master class que puidemos desfrutar con el durante o XII Encontro Internacional con recursos propios do instrumento como ornamentación, dedillado, modos e escalas para zanfona…
Anxo Pintos é un dos máis destacados zanfonistas galegos da actualidade. Creador dun estilo propio e pioneira para este instrumento que adaptou a linguaxe e articulación da gaita para zanfona. Mestre de moitas persoas desde a súa aula da Etrad en Vigo e inspirador para unha xeración enteira de músicos que seguimos o seu maxisterio.

** google translate:
Video Anxo Pintos in ZDZ XII 
We climbed a new video to FolqueTV that recorded in the last meeting of the Zone Gurdy Rianxo last July 30, 2016 during the course that gave the master Anxo Pintos. A summary of some of the contents of the master class that we enjoy during the XII International Meeting with own resources of the instrument as ornamentation, fingering, scales and modes for accordion ...

Anxo Pintos is one of the most prominent zanfonistas Galicia today. Creator of a style and a pioneer for this instrument adapted language and articulation of the harmonica to accordion. Master of many people from his classroom in the eTrade Vigo and inspiring for a whole generation of musicians who follow his teaching.
(Unha corrección... foi o XII Encontro Zona da Zanfona)

Vídeo con Anxo Pintos no XI ZdZ – Folque 


No comments:

Post a Comment