Tuesday, November 10, 2015

R.I.P. Jaap Mulder (1949-2015)


Jaap at Stichting Draailier & Doedelzak's
Hurdy-gurdy & Bagpipe Try-out at Castlefest 2015

Jaap Mulder (1949-2015)

Ik probeer een memoriam te schrijven, maar dat lukt me nog niet zo goed. Wat te schijven over Jaap? Zijn verlies brengt veel verdriet maar ook heel veel goede herinneringen. *(english below)*

Jaap was bij velen bekend als bouwer van draailieren en schalmeien, maar bouwde ook hommels en clavercimbels. Samen hebben we vaak op festivals draailier (hij) of doedelzak (ik) gepromoot. Hoewel Jaap al sinds zeventiger jaren met de folk- en oude muziek bezig was, leerde ik hem pas in 2011 kennen, toen we voor het eerst aan de zogenoemde "instrumentenproeverij" begonnen. Sindsdien hebben vele mensen onder begeleiding van Jaap voor de allereerste keer op een draailier gespeeld. Menig cursist van onze Stichting leerde het instrument op een festival via Jaap kennen.

Om met Jaap op pad te zijn was altijd goed. Hij bracht enerzijds rust maar juist ook heel veel energie. Waar ik stellig was wist hij me te nuanceren. We waren serieus bezig, maar geen moment zonder humor.

Op deze foto was de laatste keer dat we samen op een festival de instrumenten promoten, niet wetend dat hij toen al ziek was. En wat maakte dat ook uit? Een maand voor zijn afscheid wilde hij nog meer leren over de bourree ("na 25 jaar begin ik het eindelijk een beetje te begrijpen") en maakte hij nog instrumenten.

Bedankt Jaap.
Niet alleen "bedankt" voor de inzet die je bracht, het "dankjewel" dat je als stichting aan je vrijwilligers geeft of voor wat je voor de bourdonmuziek in NL betekende... maar vooral bedankt als vriend en als mens. Het was goed en ik mis je.

We wensen zijn man, zijn familie en zijn vrienden, heel erg veel sterkte maar bovenal heel veel goede herinneringen. Zijn muziek, zijn instrumenten en de vele goede gedachten aan hem leven voort.
Laten we spelen.

Menno


Jaap Mulder (1949-2015)

I try to write an In Memoriam, but: What to write about Jaap? His loss brings much sadness, but also a lot of good memories. 

Jaap was known to many as a builder of old instruments and shawms. Together we promoted the hurdy-gurdy (he) or bagpipes (me) on festivals very often. Although Jaap was making folk and early music since the seventies, I got to know him in 2011 when we first started the so-called "instrument tasting," where visitors of the festival could try a hurdy-gurdy or bagpipe. Since then, many people played for the first time on a hurdy-gurdy under the guidance of Jaap .

It felt always good to go on the road with Jaap. He brought both peace and a lot of energy. We were serious in what we were doing, but never without lots of jokes.

This photo was taken the last time we promoted the instruments together at a festival, not knowing that he was already ill. And would that matter? A month before our last goodby, he wanted to learn more about the bourrée ("after 25 years, I finally begin to understand a bit") and he was still building instruments.

Thanks Jaap.

Not only "thanks" for the commitment you brought, the "thank you" that a music organisation gives to volunteers or for what you did and what you ment for the drone music in NL ... but especially thank you as a friend and as a human being. It was a good time and I miss you.

We wish his husband, his family and his friends, very much strength but above all a lot of good memories. His music, the instruments he built, and the many good thoughts of him will live on.

Let's play music together.

Menno
(From the Dutch Hurdy-Gurdy & Bagpipe Foundation / Stichting Draailier & Doedelzak)ty Menno!


--- some more photos ---


Jaap & Menno at Castlefest 2015
Lies Sommer with instruments built by Jaap –


R.I.P., Jaap Mulder


R.I.P. Jaap Mulder ty Menno #HGWeekly - The Hurdy Gurdy Weekly • #HGWeekly (facebook post)


No comments:

Post a Comment