Monday, December 29, 2014

24-26 APRIL; Sint Michielsgestel, NL : Cursusweekend 2015: draailier, doedelzak en andere instrumenten | Stichting Draailier en Doedelzak

Altijd al draailier of doedelzak willen leren bespelen? Of ben je gevorderde speler en wil je je graag verder verdiepen? Dit kan tijdens het jaarlijkse Voorjaarsweekend van Stichting Draailier en Doedelzak.
Tijdens dit weekend in De Zonnewende te Sint-Michielsgestel zijn er draailier- en doedelzakworkshops voor beginners en voor gevorderden. Overdag zijn er cursussen, 's avonds muziek en optredens. 
Geen instrument? Geen probleem! Deelnemers aan de beginnersgroepen kunnen een instrument lenen. *

Programma

Deelnemers zijn vanaf vrijdagavond welkom, dan zijn er optredens en sessie. Zaterdag en zondag zijn de cursussen. Er zullen lessen zijn voor beginners, (half)gevorderden en (ver)gevorderden. Ook zijn er cursussen voor samenspel en voor andere instrumenten. De inschrijvingen zijn nog gesloten.
Hoe ziet het programma er uit?
- Draailier (ver) gevorderden: Johannes Geworkian Hellman
- Draailier (half) gevorderden: Harald Bauweraerts
- Draailier beginners: .....

- Doedelzak (ver)gevorderden: Alban Faust
- Doedelzak (half)gevorderden:.....
- Doedelzak Beginners: Jonneke Jorissen

- Diatonisch accordeon: Pablo Golder
- Zang:...
- Samenspel: ...
- Nyckelharpa: ...
Johannes Geworkian Hellman:
Een fabuleuze draailierspeler uit Zweden, die al een tijdje op menig verlanglijstje stond. We zijn blij hem als docent voor de (ver)gevorderden draailiergroep te gast te hebben! Nieuwsgierig? Luister dan alvast naar eensolo-video of bij een concert met een draailier kwartet.
Alban Faust:
Deze geweldige doedelzakspeler en –bouwer uit Zweden was jaren terug al eens te gast als docent, graag nodigen we hem op nieuw uit voor de groep doedelzak (ver)gevorderd! Luister alvast naar een Alban Faust & Thomas Fredriksson of een video van Alban Faust & Valentin Arnold.
Het programma zal draailier- en doedelzakcursussen omvatten voor beginners, (half)gevorderden en (ver)gevorderden. Daarnaast zijn er cursussen voor zang-, diatonische accordeon (in g/c), samenspel en nyckelharpa.
Meer namen volgen binnenkort!
Overnachten 
Bij de deelname aan de workshops zijn natuurlijk de kosten van overnachting (in 4-persoonskamers) en verblijf (lunch, warme maaltijd, ontbijt, en koffie en thee tussendoor) inbegrepen.
Speciaal beginnersaanbod: 
Om meer rendement te halen uit de beginnersgroepen, bieden we de deelnemers een extra voorbereidingsochtend aan: Tijdens deze ochtend nemen deelnemers hun leeninstrument in ontvangst. Verder krijgen deelnemers dan uitleg over het instrument, de eerste instructies en huiswerk waarmee ze voorafgaand aan de weekeindcursus thuis aan de slag kunnen.
Meer informatie over het Cursusweekend 2015 volgt...* (google translate) – Always wanted to learn to play the hurdy-gurdy or bagpipes? Or have you experienced player and want to deepen you happy? This may be during the annual Spring Weekend Foundation Draailier and Bagpipe.

During this weekend at The Equinox in St Michielsgestel there draailier- and bagpipe workshops for beginners and advanced. Daytime courses, evening music and performances.

No instrument? No problem! Participants of the beginner groups can borrow an instrument.programParticipants are welcome from Friday night, there are concerts and session. Saturday and Sunday are the courses. There will be classes for beginners (half) and advanced (very) advanced. There are also courses for teamwork and for other instruments. Registrations are closed.How does the program look like?

- Hurdy-gurdy (very) advanced John Geworkian Hellman

- Hurdy-gurdy (semi) advanced: Harald Bauweraerts

- Draailier beginners: .....- Bagpipe (very) advanced Alban Faust

- Bagpipe (semi) advanced: .....

- Bagpipe Beginners: Jonneke Jorissen- Diatonic accordion: Pablo Golder

- Singing ...

- Teamwork ...

- Nyckelharpa ...John Geworkian Hellman:

A fabulous hurdy gurdy player from Sweden, who had been on many a wishlist for a while. We are pleased him as a teacher for the (far) to have advanced hurdy group guest! Curious? Then listen to already eensolo video or at a concert with a hurdy-gurdy quartet.Alban Faust

This amazing bagpipe player and builder from Sweden was years already invited back as a teacher, we gladly invite him out for the new group bagpipe (well) advanced! Listen to an already Alban Faust and Thomas Fredriksson or a video of Alban Faust and Valentin Arnold.The program will include draailier- and bagpipe courses for beginners (half) and advanced (very) advanced. In addition, there are courses for singing, diatonic accordion (in g / c) interaction and nyckelharpa.

More names will follow soon!Accommodation

The participation in the workshops are of course the cost of overnight stays (in 4-person rooms) and residence (lunch, hot meal, breakfast, and coffee and tea in between) included.Special offer beginners:

To get more out of the beginner groups, we offer participants an additional preparation morning: During this morning participants take their borrowing instrument reception. Furthermore, participants receive an explanation about the instrument, the first instruction and homework which they before the weekend course can work at home.More information about the Course Weekend 2015 to follow ...Stichting Draailier en Doedelzakdraailier-doedelzak.nl/workshopweekend.htm

facebook.com/events/665351023582325/No comments:

Post a Comment