Friday, October 17, 2014

Draailiercursus door Thomas Hoste in Ruiselede, BE | Stichting Draailier en Doedelzak
Thomas Hoste geeft al enkele jaren regelmatig draailierworkshops voor Stichting Draailier en Doedelzak in Nederland. De laatste tijd krijgen we meer en meer de vraag om soortgelijke workshops te geven in België. Ongeveer gelijklopend ontstond bij de West-Vlaamse draailierkliek het idee om draailierjams te organiseren, met de nadruk op samenspelen, repertoire-opbouw en uitwisselen van technieken. *
Beide plannen passen perfect bij elkaar! Thomas organiseert – met de logistieke hulp van Stichting Draailier & Doedelzak (NL), vzw bourdon.be en Laurens Charlet – dit schooljaar 4 geleide workshops draailier waarin vooral gewerkt wordt rond allerlei technieken op de draailier. Daarnaast worden er 3 “vrije” sessies ingericht waarin onderling repertoire & technieken kunnen uitgewisseld worden (indien mogelijk is Thomas ook hier aanwezig).
...De data voor de cursussen in Vlaanderen zijn bewust nog niet vastgelegd. Geïnteresseerden kunnen intekenen op deze Doodle ( http://doodle.com/7qcga67vmh83s3in ) en daar hun vrije momenten aanduiden. De data worden gekozen in functie van jullie voorkeuren!

Een maximum is er niet, bij minder deelnemers of bij een grotere interesse worden de plannen bijgestuurd. De voorintekeningen sluiten af op vrijdag 14 november 2014.more info: Stichting Draailier en Doedelzak

* (google translate)

Thomas Hoste gives several years regularly hurdy gurdy workshops for Foundation Hurdy-gurdy and bagpipes in the Netherlands. Lately we get more and more demand to give Belgium. Similar workshops Approximately parallel originated in the West Flanders hurdy cabal the idea to organize hurdy gurdy jams with emphasis on playing together, repertoire-building and exchange of techniques. 

Both plans fit perfectly together! Thomas organized - with the logistical support of the Foundation Draailier & Bagpipes (NL), non-profit bourdon.be and Laurens Charlet - this school 4 led workshops hurdy gurdy which mainly working around all kinds of techniques on the hurdy-gurdy. In addition, there are three "free" sessions arranged in which mutual repertoire and techniques can be exchanged (if possible Thomas also present here).


...The dates for the courses in Flanders are deliberately not been established. Interested parties can subscribe to this Doodle ( http://doodle.com/7qcga67vmh83s3in ) and indicate their free time there. The data are selected according your preferences! 
Maximum is not there, when fewer participants or greater interest are the plans adjusted. The front drawing close on Friday, November 14th, 2014.


draailier-doedelzak.nl/draailiervlaanderen.htmNo comments:

Post a Comment